Aktualności

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych jest wydawcą roczników naukowych pt. "Miscellaneous Studies in English". Jest to periodyk prezentujący dokonania naukowe Ostrowieckich anglistów w dziedzinie szeroko pojętej anglistyki.

Każdy rocznik podzielony jest na kategorie odpowiadające poszczególnym działom filologii angielskiej tj: teoria nauczania i metodyka, lingwistyka, literatura krajów anglojęzycznych, historia i kultura krajów angielskiego obszaru językowego. Każdy artykuł jest recenzowany przez profesorów anglistów z innych ośrodków naukowych w Polsce i skrupulatnie edytowany przez redaktora tomu.

W roku akademickim 2007/2008 pojawił się pierwszy numer z serii "Miscellaneous Studies in English" zawierający cztery artykuły pracowników kolegium: dwie prace autorstwa Marty Dobrowolskiej-Wesołowskiej omawiające zagadnienia metodyczne, artykuł Pawła Kaptura z dziedziny dydaktyki literatury, oraz praca Tomasza Wolskiego dotycząca fonetyki języka angielskiego.

Trwają przygotowania do publikacji drugiego numeru rocznika. Wszystkich ostrowieckich anglistów chętnych do współpracy prosimy o kontakt z pracownikiem kolegium i redaktorem serii mgr Pawłem Kapturem, osobiście lub przez e-mail: miscell.rocznik@gmail.com, kapturpawel@poczta.onet.pl.


W dniu 11 stycznia 2008 r., w kolejnej, już szóstej edycji międzyszkolnego konkursu języka angielskiego dla uczniów klas maturalnych, organizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ostrowcu Świętokrzyskim, uczestniczyło 74 osoby z 8 miejscowości województwa świętokrzyskiego, między innymi z Sandomierza, Starachowic, Staszowa, Skarżyska - Kamiennej, Połańca.

Do udziału w etapie okręgowym konkursu zostali zgłoszeni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych osiągający wyróżniające wyniki w opanowaniu znajomości języka angielskiego. Zadaniem uczestników było rozwiązanie pisemnego testu, który składał się z trzech części opracowanych na poziomie średnio-zawansowanej znajomości języka: rozumienia ze słuchu, rozumienia samodzielnie czytanego tekstu oraz części leksykalno - gramatycznej.

Udział w konkursie umożliwił młodzieży sprawdzenie kompetencji językowych oraz porównanie swojej wiedzy językowej z wiedzą uczniów innych szkół. Ponadto uczestnicy sprawdzili swoje przygotowanie do zbliżającego się egzaminu dojrzałości, jak również swoją sprawność praktycznego posługiwania się językiem.

Komisja konkursowa wyłoniła 18 najlepszych prac: 2 z I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu, 1 z I LO im. T. Kościuszki w Starachowicach, 1 z LO im. ks. Kardynała St. Wyszyńskiego w Staszowie, 2 z I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku - Kamiennej, 9 z III LO im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św., 2 z I LO im. St. Staszica w Ostrowcu Św. oraz 1 z II LO im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św..

Autorzy prac, którzy osiągnęli najwyższą punktację, zostali zaproszeni do udziału w finale, który odbędzie się 14 marca 2008 r. w siedzibie NKJO w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na finalistów czekają dyplomy i listy gratulacyjne. Laureaci otrzymają natomiast nagrody w postaci zwolnienia z opłat czesnego w roku szkolnym 2008/2009 ufundowane przez Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój" działające przy Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Dnia 8 XII (sobota) w godzinach 11.30 - 13.30 odbył się wykład "From Confidence to Competence: Creating the Correct Environment for Skills Development at Primary Level" (wykładowca: p. Monika Lech).


NKJO Ostrowiec Św. objęło patronatem Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska. W ramach tego patronatu studenci anglistyki trzeciego studiów dziennych pomagajš dzieciom w nauce języka angielskiego w miarę zgłaszania potrzeb przez opiekunów RDD. Nadzór metodyczny nad zajęciami sprawuje wicedyrektor NKJO mgr Marta Dobrowolska - Wesołowska.


NKJO prowadzi kursy praktycznej znajomości języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Cena kursu to 30 zł za miesišc (8 godzin nauki). Zajęcia prowadzš studenci trzeciego roku anglistyki oraz wykładowcy NKJO. Obecnie prowadzone są kursy na poziomie podstawowym i Prednim w Liceum Katolickim w Szewnie (dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjalistów i dorosłych) oraz w PG nr 3 dla uczniów klas pierwszych.

Nadzór metodyczny i organizacja kursów - wicedyrektor NKJO mgr Marta Dobrowolska - Wesołowska.
Kontakt: 0-604420981, wesolowska_m@wp.pl
Projekt i wykonanie S.M.