Rekrutacja

Rekrutacja 2009/2010


Rekrutacja do naszej szkoły obejmuje egzamin ustny, który ma formę rozmowy sprawdzającej umiejętności komunikowania się w języku obcym. Kandydaci do NKJO muszą posiadać świadectwo dojrzałości, czyli być absolwentami... więcej >Program Comenius

Lifelong Learning Programme


W ramach realizacji programu "Lifelong Learning Programme", który jest kontynuacją programu "Socrates" pojawia się możliwość dla studentów NKJO Ostrowiec Świętokrzyski ubiegania się o stypendium na wyjazd na asystenturę Comeniusa do szkół za granicą. Asystentury mogą trwać od 3 do 10 miesięcy. W trakcie pobytu na asystenturze, studenci otrzymują stypendium potrzebne do utrzymania się za granicą... więcej >
Informacje ogólne

NKJO w Ostrowcu Świętokrzyskim


Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało utworzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie decyzji MEN z dn. 21.06.2000 roku. Jest zakładem kształcącym kandydatów na nauczycieli języka angielskiego. Studia trwają trzy lata. Ich celem jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych... więcej >

Program nauczania

Jak szkolimy


Program nauczania obejmuje intensywną naukę języka obcego oraz praktyczne szkolenie filologiczne. Równorzędnym blokiem zagadnień są przedmioty stanowiące o uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich... więcej >
Projekt i wykonanie S.M.