Program asystentury językowej Comenius

W ramach realizacji programu "Lifelong Learning Programme", który jest kontynuacją programu "Socrates" pojawia się możliwość dla studentów NKJO Ostrowiec Świętokrzyski ubiegania się o stypendium na wyjazd na asystenturę Comeniusa do szkół za granicą. Asystentury mogą trwać od 3 do 10 miesięcy. W trakcie pobytu na asystenturze, studenci otrzymują stypendium potrzebne do utrzymania się za granicą, którego wysokość uzależniona jest od kraju docelowego wymiany. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o stypendium Comeniusa są studenci dzienni i zaoczni II roku studiów licencjackich NKJO. Ważnym kryterium branym pod uwagę podczas preselekcji studentów ubiegających się o wyjazd jest średnia ocen powyżej 4,3. Brana jest również pod uwagę umiejętność prowadzenie zajęć z języka polskiego i rozpowszechniania kultury polskiej. Sugeruje się również aby kandydaci na asystentów Comeniusa nigdy wcześniej nie byli zatrudnieni w charakterze nauczyciela przedmiotu, którego będą nauczali w trakcie asystentury. Asystentura językowa słuchaczy nauczycielskich kolegiów języków obcych odbyta w innych państwach europejskich może zostać zaliczona jako część obowiązkowych praktyk pedagogicznych pod warunkiem, że będzie realizowana w typach szkół i placówek takich samych lub zbliżonych do tych, w których absolwent uzyskuje swoje kwalifikacje.

Nowe formularze aplikacyjne na asystenturę Comeniusa są dostępne na stronie internetowej programu www.frse.org.pl.
Projekt i wykonanie S.M.