Program nauczania

Program nauczania obejmuje intensywną naukę języka obcego oraz praktyczne szkolenie filologiczne. Równorzędnym blokiem zagadnień są przedmioty stanowiące o uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich w myśl obowiązujących przepisów.


Wśród przedmiotów znajdują się:
 • gramatyka
 • praktyczna nauka języka
 • fonetyka
 • wiedza o języku
 • wiedza o kraju
 • literatura anglojęzyczna
 • kultura i historia kraju
 • metodyka nauczania języka obcego
 • psychologia i pedagogika
 • praktyka pedagogiczna
 • podstawy informatyki użytkowej
 • multimedia w nauczaniu języków obcych
Projekt i wykonanie S.M.