Informacje ogólne

Budynki szkoły znajdują się w Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlu Pułanki przy ul. Akademickiej 12 (blok A) oraz Akademickej 20 (blok B i C).
Punkt Informacyjny Uczelni mieści się w bloku A
przy ul. Akademickiej 12,

tel. (041)2666973,
tel./fax (041)2632110.
Projekt i wykonanie S.M.