Praktyki zawodowe


Instrukcja dla dyrektorów szkół i nauczycieli - opiekunów praktyk pedagogicznych oraz słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego Języków Obcych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Instrukcja
Ściągnij plik PDF

KARTA INFORMACYJNA z przebiegu praktyki pedagogicznej - część A
Ściągnij plik PDF

KARTA INFORMACYJNA z przebiegu praktyki pedagogicznej - część B
Ściągnij plik PDF

KARTA INFORMACYJNA z przebiegu praktyki pedagogicznej - część C
Ściągnij plik PDF
Projekt i wykonanie S.M.