Informacje ogólne

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało utworzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie decyzji MEN z dn. 21.06.2000 roku. Jest zakładem kształcącym kandydatów na nauczycieli języka angielskiego. Studia trwają trzy lata. Ich celem jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, praktyk pedagogicznych oraz konsultacji. Absolwenci NKJO otrzymują dyplom ukończenia Kolegium. Opiekę naukową nad specjalnością sprawuje Uniwersytet Jagielloński.

Dyrektorem kolegium jest mgr Janina SkrzypczyńskaSystemy nauki w NKJO w Ostrowcu Św.:
  • dzienny
  • wieczorowy
  • zaoczny
W trybie dziennym i wieczorowym zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty, w trybie zaocznym w soboty i niedziele.
Projekt i wykonanie S.M.