Rekrutacja

Rekrutacja do naszej szkoły obejmuje egzamin ustny, który ma formę rozmowy sprawdzającej umiejętności komunikowania się w języku obcym. Kandydaci do NKJO muszą posiadać świadectwo dojrzałości, czyli być absolwentami szkół średnich.

  Z rozmowy kwalifikacyjnej zwalniane są osoby posiadające:
 • Świadectwo dojrzałości (nowa matura) z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
 • CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE (A i B)
 • TELC (Poziom B1)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego prowadzonego przez NKJO w Ostrowcu Świętokrzyskim
Zagadnienia przygotowujące do egzaminu można otrzymać w punkcie rekrutacyjnym przy składaniu dokumentów.

  Wymagane dokumenty:
 • świadectwo dojrzałości
 • 4 fotografie kolorowe (o wymiarach 37x50 mm)
 • karta ewidencyjna kandydata (dostępna w kancelarii)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczycielskiego
 • dowód wpłaty wpisowego
 • kserokopia dowodu osobistego
Projekt i wykonanie S.M.