Wykładowcy

Janina Skrzypczyńska

I. WYKSZTAŁCENIE
 • 1977 - ukończenie studiów wyższych magisterskich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie filologii angielskiej
 • 1981 - uzyskanie kwalifikacji tłumacza przysięgłego przy Sądzie Wojewódzkim w Kielcach
 • 1984 - ukończenie trzy-semestralnych studiów podyplomowych filologii angielskiej organizowanych przez Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie
 • 1987 - ukończenie wakacyjnego międzynarodowego kursu metodycznego organizowanego przez British Council w Chester, Wielka Brytania na temat Practical Explorations in Resources, Materials and Methodology
 • 1988 - uzyskanie I stopnia specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka angielskiego
 • 1990 - uzyskanie II stopnia specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka angielskiego
 • 1991 - ukończenie wakacyjnego międzynarodowego kursu metodycznego organizowanego przez British Council w Chester, Wielka Brytania na temat Methodology and Materials for the Language Classroom
 • 1992 - ukończenie wakacyjnego międzynarodowego kursu metodycznego organizowanego przez British Council w Chester, Wielka Brytania na temat Practical Approaches to English Teaching
 • 1992 - uzyskanie uprawnień koordynatora nauczycieli języka angielskiego w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szkół Twórczych i Aktywnych
 • 1992 - uzyskanie III stopnia specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka angielskiego
 • 1993 - 1997 - coroczne ukończenie międzynarodowych wakacyjnych kursów metodyczno - szkoleniowych organizowanych przez British Council w Chester, Wielka Brytania na temat Methodology, Resources and Materials for the English Classroom
 • 2002 - ukończenie kursu metodyczno szkoleniowego przeprowadzonego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowującego do prowadzenia zajęć seminaryjnych oraz promowania prac dyplomowych i licencjackich na specjalności - język angielski w Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych


II. PUBLIKACJE
 1. Classroom Chuckles. Educators' Friendship Guide. Volume 1, No 4, 1987. Temple: Barbara Publications.
 2. Scence Projects. Educators' Friendship Guide. Volume 2, No 2, 1988. Temple: Barbara Publications.
 3. Nauczanie gramatyki nie musi być nudne. Języki Obce w Szkole. No 3, 1989. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 4. Using an Overhead Projector in Teaching English. English Teaching Forum. A Journal for the Teachers of English outside the United States. Volume XXVIII, No2, 1990. Washington, D.C.: Government Printing Office.
 5. Dwie lekcje. Języki Obce w Szkole. No 1, 1991. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 6. Wykorzystanie rzutnika pisma w procesie uczenia - nauczania języka obcego. Języki Obce w Szkole. No 3, 1991. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 7. Some Ways to Use Pictures in Language Teaching. English Teaching Forum. A Journal for the Teachers of English outside the United States. Volume XXX, No2, 1992. Washington, D.C.: Government Printing Office.
 8. Metoda przyśpieszonego uczenia się języka obcego (Accelerated Learning Method). Języki Obce w Szkole. No3, 1991. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 9. "Team - Teaching (Nauczanie grupowe)" w: M. Adamczyk (1992).Kontrowersje historyczne cz. VI. Kielce: Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.
 10. Wykorzystanie wideo w nauczaniu języka angielskiego. Języki Obce w Szkole. No 1, 1993. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 11. Obrazki na lekcji języka obcego. Języki Obce w Szkole. No 2, 1991. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 12. Moje propozycje dla nauczycieli języka angielskiego. Języki Obce w Szkole. No 4, 1994. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 13. Łatwe do wykonania pomoce wizualne. Część I. Języki Obce w Szkole. No 5, 1994. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 14. Łatwe do wykonania pomoce wizualne. Część II. Języki Obce w Szkole. No 1, 1995. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 15. Autentyczne materiały językowe w lekcji języka angielskiego. Część I. Języki Obce w Szkole. No 3, 1995. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 16. Autentyczne materiały językowe w lekcji języka angielskiego. Część II. Języki Obce w Szkole. No 4, 1995. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 17. Autentyczne materiały językowe w lekcji języka angielskiego. Część III. Języki Obce w Szkole. No 5, 1995. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 18. Sztuka teatralna jako źródło ćwiczeń rozwijających sprawności językowe. Języki Obce w Szkole. No 5, 1995. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 19. Ćwiczenia komunikacyjne typu Problem Solving i Role Play. Języki Obce w Szkole. No2, 1996. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 20. Ćwiczenia i zabawy słownikowe. Część I. Języki Obce w Szkole. No 2, 1997. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 21. Ćwiczenia i zabawy słownikowe. Część II. Języki Obce w Szkole. No 3, 1997. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 22. Ćwiczenia i zabawy słownikowe. Część III. Języki Obce w Szkole. No 4, 1997. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 23. Ćwiczenia wdrażające użycie przyimków angielskich określających miejsce i kierunek. Część I. Języki Obce w Szkole. No 1, 1998. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 24. Ćwiczenia wdrażające użycie przyimków angielskich określających miejsce i kierunek. Część II. Języki Obce w Szkole. No 2, 1998. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 25. Piosenki w nauczaniu języka angielskiego. Część I. Języki Obce w Szkole. No 3, 1998. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 26. Piosenki w nauczaniu języka angielskiego. Część II. Języki Obce w Szkole. No 5, 1998. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 27. "O rozwijaniu motywacji i zainteresowań językiem angielskim." w: D. Nakoneczna (1988). W poszukiwaniu koncepcji kształcenia zdolnych. Warszawa: Wydawnictwo CDDN.
 28. Język angielski kluczem do Europy. Jak przekonać uczniów do systematycznej pracy nad językiem? Nowe w Szkole. No 11, 1999. Zielona Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie.
 29. Tekst literacki w nauce języka obcego - bogactwo języka, wielość interpretacji, uczuć i emocji. Część I. Języki Obce w Szkole. No 5, 1999. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 30. Tekst literacki w nauce języka obcego - bogactwo języka, wielość interpretacji, uczuć i emocji. Część II. Języki Obce w Szkole. No 1, 2000. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 31. Jak rozwijam sprawność mówienia? Języki Obce w Szkole. No 4, 2000. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 32. Projektowanie i gromadzenie pomocy wizualnych. Języki Obce w Szkole. No 6, 2000. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 33. Bezokolicznik czy konstrukcja gerundialna? Języki Obce w Szkole. No 1, 2001. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 34. Wykorzystanie fotografii na lekcji języka angielskiego. Języki Obce w Szkole. No 1, 2002.Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 35. Przykłady ćwiczeń i zabaw gramatycznych. Języki Obce w Szkole. No 2, 2002. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 36. Czasownik used to i ćwiczenia wdrażające jego zastosowanie. Języki Obce w Szkole. No 1, 2003. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 37. Teksty typu fiction i non-fiction jako źródło ćwiczeń słownikowych. Języki Obce w Szkole. No 2, 2003. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 38. Ćwiczenia z cytatami. Języki Obce w Szkole. No 2, 2003. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 39. Jak rozwijam sprawność czytania? Języki Obce w Szkole. No 3, 2003. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 40. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania z wykorzystaniem tekstu kulturowego. Języki Obce w Szkole. No 3, 2003. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 41. Stymulowanie samodzielnej pracy ucznia. Języki Obce w Szkole. No 2, 2004. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 42. Tematyczne ćwiczenia słownikowe z wykorzystaniem materiałów autentycznych. Języki Obce w Szkole. No 3, 2004. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 43. Jak rozwijam sprawność pisania na lekcjach języka angielskiego? Języki Obce w Szkole. No 6, 2004. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 44. Ćwiczenia utrwalające użycie mowy zależnej w języku angielskim.. Języki Obce w Szkole. No 3, 2005. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 45. Pomoce wizualne na lekcjach języka angielskiego. Języki Obce w Szkole. No 3, 2006. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 46. Lekcja języka angielskiego rozwijająca sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia. Wykorzystanie fotografii na lekcji języka angielskiego. Języki Obce w Szkole. No 1, 2007. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 47. Ćwiczenia z materiałami wizualnymi rozwijające sprawność mówienia. Języki Obce w szkole. No 4, 2008. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalania Nauczycieli.


III. NAGRODY I ODZNACZENIA
 • 1990 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 1990 - nagroda Ministra Edukacji Narodowej I stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • 1991 - nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Kielcach za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • 1992 - nagroda Ministra Edukacji Narodowej II stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • 1992 - wyróżnienie za udział w badaniach Zespołu Badawczego Instytutu Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat nowatorskich rozwiązań pedagogicznych dotyczących metod samodzielnego uczenia się
 • 1992 i 1993 - nagrody Towarzystwa Szkół Twórczych za opracowanie programów klas autorskich
 • 1995 - nagroda Ministra Edukacji Narodowej I stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • 1998 - Srebrny Krzyż Zasługi
 • 1999 - studyjny wyjazd do Izraela zorganizowany przez Wydział Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • 2006 - nagroda Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim za zasługi i wkład pracy w propagowanie języka angielskiego wśród studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i młodzieży licealnej

Pozostali wykładowcy:
mgr Mariusz Adamczyk | mgr Małgorzata Curie | mgr Edyta Dąda | mgr Marta Dobrowolska - Wesołowska | mgr Katarzyna Góra | mgr Marcin Jaroszek | mgr Sławomir Kołtun | mgr Paweł Kaptur | dr Jerzy Krzyszpień | dr Monika Kusiak | mgr Tomasz Wolski
Projekt i wykonanie S.M.