Wykładowcy

mgr Marta Dobrowolska - Wesołowska
- magister filologii angielskiej, specjalność nauczycielska (Uniwersytet Rzeszowski)
- od 10 lat nauczyciel akademicki (lektor języka angielskiego) Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
- od 2002 roku licencjonowany egzaminator TELC B1 i B2
- od 2003 roku pracownik dydaktyczny Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ostrowcu Świętokrzyskim
- od 2005 roku Uczelniany Koordynator Programu Socrates Erasmus oraz Działu Współpracy z Zagranicą WSBiP
- od 2006 roku Wicedyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ostrowcu Świętokrzyskim
- współautor Zeszytu Naukowego NKJO "Toward Better English Teaching"
- współautor Geodesy and cartography faculty - guide book for students
- organizator i opiekun metodyczno - merytoryczny kursów praktycznej nauki języka angielskiego organizowanych w ramach działalności NKJO
- opiekun metodyczno - merytoryczny nauczania języka angielskiego w Rodzinnym Domu Dziecka w Ostrowcu Św.
Największe zamiłowania: teaching, people and Shakespeare - razem lub osobno


Pozostali wykładowcy:
mgr Mariusz Adamczyk | mgr Małgorzata Curie | mgr Edyta Dąda | mgr Katarzyna Góra | mgr Marcin Jaroszek | mgr Sławomir Kołtun | mgr Paweł Kaptur | dr Jerzy Krzyszpień | dr Monika Kusiak | mgr Janina Skrzypczyńska | mgr Tomasz Wolski
Projekt i wykonanie S.M.